อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho