ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยม รพ.หนองปรือ และ รพ.พยาบาลสถานพระบารมี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองปรือ และโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการเตรียมการในด้านการจัดบริการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กฤษณะ หงสาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองปรือ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho