สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพสร้างทีมสู้ระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 4.0 ปี 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพสร้างทีมสู้ระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 4.0 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 และศึกษาดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขื้น


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,