Friday, 27 March 2020 14:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ และโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Read 640 times Last modified on Friday, 27 March 2020 14:15

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,