Tuesday, 28 May 2024 17:44

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 27 times Last modified on Tuesday, 28 May 2024 17:48

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,