Wednesday, 15 May 2024 18:07

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๗๓ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ๑ หลัง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 31 times Last modified on Wednesday, 15 May 2024 19:36

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,