Friday, 22 March 2024 13:22

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 84 times Last modified on Friday, 22 March 2024 13:26

Latest from งานพัสดุ

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,