Wednesday, 15 November 2023 10:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านพักข้าราชการบริเวณหลังเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และบริเวณหน้าเรือนจำ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 117 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,