Wednesday, 23 November 2022 15:51

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ และซ่อมประตู บริเวณหลังเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 454 times Last modified on Wednesday, 23 November 2022 15:52

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho