Thursday, 29 April 2021 14:18

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 21 times Last modified on Thursday, 29 April 2021 14:43
Login to post comments
© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho