ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (354)

เอกสารประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5

ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มีนาคม 2565

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด เอกสาร

 

Page 9 of 26
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho