นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ ( 4 มกราคม 2567 ) เวลา 14.30 น. ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์กฤษดา วุธยากร นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เข้าคารวะรับพรปีใหม่จาก ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,