นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งมอบถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มอีก 46 แห่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2566 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กับนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานฯ
สำหรับพิธีลงนามฯในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ส่งมอบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับมอบ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วจำนวน 97 แห่ง และได้รับเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้อีกจำนวน 46 แห่ง รวมเป็น 143 แห่ง โดยมีบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอน ได้แก่ ข้าราชการ จำนวน 147 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 28 ราย ลูกจ้างประเภทอื่น จำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 240 ราย

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho