ออกเยี่ยมเสริมพลัง ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสังขละบุรี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมเซซาโว่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานนำทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ออกเยี่ยมเสริมพลัง ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสังขละบุรี โดยมี นายแพทย์กฤษฎา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี นายรังสิมันต์ุ ทองสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี และคณะกรรมการ (พชอ.) ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานในประเด็นยาเสพติด และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว (Long Term Care : LTC) ซึ่งมีการดำเนินงานโดยมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ มีการดำเนินงานป็นทีมแบบมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,