ประชุมแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 เข้ารับราชการ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 เข้ารับราชการ เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆได้ทันในปี 2566 และมีการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางใช้ประโยชน์ของการทำงานในอนาคต


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho