ประชุมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางลส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho