ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho