ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในการประชุมมีการชี้แจงทิศทางการจัดบริการคลินิกกัญชทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ประเด็นการตรวจราชการ สาขากัญชาทางการแพทย์ รอบ 2 ปี งบประมาณ 2565 ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี และการนำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลชุมชน


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho