สาธารณสุขกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex บริเวณศูนย์การค้า TMK Park กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564” ในหัวข้อ “การดูแลประชาชนตามมาตรการควบคุมโรคโควิค-19 / การดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในงานอย่างไร” โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และผู้รับสิทธิ์การจัดงาน เป็นผู้แถลงข่าวบนเวที จากนั้นพิธีกรดำเนินการ สำหรับการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวสรุปในตอนท้ายพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ร่วมแถลงข่าว
ปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว และลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วน ที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ 1. หน่วยปฐมพยาบาล มีการจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ที่กองอำนวยการ และบริเวณจุดแสดง แสง สี เสียง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ โดยทีมของรพ.พหลพลพยุหเสนา และรพ.มะการักษ์ 2. ตรวจตามมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจแนะนำตามจุดต่างๆภายในงาน ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออกทุกจุด จุดแสดงแสง สี เสียง เวทีการแสดง คอนเสิร์ต สวนสนุก บู๊ทมอเตอร์โชว์ ฯลฯ เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และ Universal Prevention 3. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในเรื่องของความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจความสะอาดของอาหารที่จำหน่ายในงานฯ มีการให้คำแนะนำผู้ขายให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจความสะอาดทางแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม มีรถ Mobile Unit มาเก็บตัวอย่างหาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา น้ำมันทอดซ้ำ 4. ตรวจเตือน เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสุ่มตรวจการ จำหน่ายแอลกอฮอล์ บุหรี่ ในงานฯ
มติศบค.ได้ปรับให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) ได้แก่ 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 2) เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่มีมากกว่า 2 คน 4) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 5) อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก 6) ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออนอกบ้าน 7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ 😎 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 10) หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการประชุมหารือกับผู้รับสิทธิ์จัดงานสะพานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแควฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ในประเด็นของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 โดยผู้จัด ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้เข้าชมงาน จะต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนโควิด - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงบริเวณจุดทางเข้าชมงาน ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และในจุดเสี่ยงที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ จุดแสดงแสง สี เสียง การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงบนเวที ฯลฯ ต้องมีมาตรการตรวจสอบเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะร่วมประชุมชี้แจงแนวทางกับผู้ขายอาหารในโซนของพัฒนาชุมชน ประมาณ 127 ร้าน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน คนที่มาซื้ออาหารรับประทานจะได้ไม่เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งชี้แจงทำความตกลงกับผู้จำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด - 19 ด้วย

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho