ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 225 ฉบับ โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho