มอบประกาศนียบัตร ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEM & CLEAN Hospital

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEM & CLEAN Hospital โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLAEN Hospital ระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง โดยผ่านมาตรฐานระดับดีมาก Plus จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ 43.75) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 50) และผ่านระดับดี จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 6.25)


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho