ประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วย นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พันตำรวจเอก สถิต วิชัยกุล อนุกรรมาธิการฯ โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho