ประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และนางสุดฤทัย ทองประเจียด ตัวแทนยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ อำเภอพนมทวน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน และชุมชนบ้านหนองโสน อำเภอเลาขวัญ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho