ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ข้อสั่งการ EOC เขตสุขภาพที่ 5 การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ มาตรการ SandBox : Safety zone in school ในการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดฯ การดำเนินงานของพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการวัคซีนในเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี และการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho