รประชุมสรุปผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย” ซึ่งเป็นการร่วมมือของกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษา ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่วด้วยการแพทย์ผสมผสาน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho