ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจหาเชื้อเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง และการจัดตั้งสถานที่กักกัน Alternation Local Quarantine (ALQ) และการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการรับรองผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักอาศัยระยะยาว โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho