เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ (Safety to Safety Travel)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น ที่ห้องกัลปพฤกษ์ (video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ (Safety to Safety Travel) โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho