“NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เข้ารายการกับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง และคุณสาวิตรี บุญครอง เรื่อง การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ในขณะนี้ได้มีการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ตามโครงการ (Sentinel Surveillance) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho