เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายแกนนำสร้างเสริมสุขบัญญัติในโรงเรียน และขยายพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ งานสุขภาพภาคประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่ต้นแบบ ตัวแทนเครือข่ายจาก อปท.พื้นที่ต้นแบบ และคุณครูอนามัยโรงเรียนนตำบลพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 53 คน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho