นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลบ่อพลอย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลบ่อพลอย เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดบริการเภสัชกรรม
นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลสังขละบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลสังขละบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดบริการเภสัชกรรม
นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงานโรงพยาบาลเลาขวัญ และโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และงานบริหารเวชภัณฑ์
ทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงาน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการผลิตยาสมุนไพร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมเภสัชกรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่นิเทศงาน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน เพื่อติดตามการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการผลิตยาสมุนไพร
ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 20 ธ.ค.2562 นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พบส.เภสัชกรรม เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี

Pharmacy Data Center

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho