ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)

Image

ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรุเสร็จฯ สำหรับสัตว์ (ขย.3)

Image

ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรุเสร็จฯ (ขย.2)

Image

ขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ขย.4)

Image

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan