NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 – 15.30 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง ในรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี ประเด็น ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี การเตรียมการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ คำแนะนำให้ประชาชนรู้จักการเตรียมตัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปฏิบัติตนอย่างไร คำแนะนำประชาชนเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งวัคซีนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันโรค ช่วยเสริมทำให้ระบบป้องกันควบคุมโรคดีขึ้น แต่ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคส่วนบุคคล ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ
“เข้มมาตรการ DMHTTA : ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดเชื้อโควิด-19
ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ”

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho