งานพัสดุ

งานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho