อบรมสอนใช้โปรแกรม HosXp XE รุ่นที่ 2

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดอบรมสอนใช้โปรแกรม HosXp XE แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความสะดวกในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho