อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ Application บนมือถือร่วมกับ PC

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ Application บนมือถือร่วมกับ PC แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเพื่อความสะดวกในการทำงานที่มีข้อมูลมากขึ้นในอนาคต


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho