อบรมสอนใช้โปรแกรม DataCorrect แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

      ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดอบรมสอนใช้โปรแกรม DataCorrect แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความแม่นยำในการทำงานยิ่งขึ้น


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho