ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ
Image
ขั้นตอนการขออนุญาต
Image
แบบฟอร์ม
Image
ตัวอย่างสถานที่
Image
การดำเนินการอื่นๆ
ผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
Image
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
Image
แบบฟอร์ม
Image
ตรวจสอบหลักสูตร
Image
รายชื่อผู้ให้บริการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan