ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสารสกัดกัญชา-กัญชง

Image

ตัวอย่างการเตรียมสถานที่ผลิตสารสกัดกัญชา-กัญชง

Image
Image
จดแจ้งกัญชา กัญชง ออนไลน์
จดแจ้งกัญชา กัญชง ออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง
ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan