แถลงข่าวการจัดโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่  4  ธันวาคม  2561 ณ  ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ ร่วมมือดูแลกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho