บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับจังหวัด และฝึกซ้อมแผนการรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับจังหวัด และฝึกซ้อมแผนการรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ โดยมี นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนองนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho