ประชุม VDO Conference เรื่อง การดำเนินงานจิตอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การดำเนินงานจิตอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประขุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมของส่วนกลางร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยเน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ในทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho