นโยบายและทิศทางการปฏิรูประบบการสาธารณสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางการปฏิรูประบบการสาธารณสุข จากนั้น นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 และมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI ดีเด่น รวมทั้งผลงานอื่นๆ ในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 “100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” นับเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรสาธารณสุข สามารถนำข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho