มหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 “100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” มอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมงานจำนวนมาก


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho