ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.ดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา รวมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการประชาชนด้านระบบบริการสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ การพัฒนาระบบคิว ลดการใช้กระดาษ มอบถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงยา รวมทั้งการดำเนินงานของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตามศาสตร์พระราชา เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยมีนายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho