ประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

วันนี้(  21 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart Organization สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart...

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital...

ติดตามการดำเนินงาน SMART HOSPITAL ของหน่วยบริการ รพ.พหลพลพยุหเสนา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน SMART HOSPITAL ของหน่วยบริการ...

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน...

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho